دوره های آموزشی ارتقاء توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (طرح توانا)

دوره های آموزشی ارتقاء توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (طرح توانا)


 

دوره های آموزشی ارتقاء توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (طرح توانا)

 

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با پارک علم و فناوری همدان، دوره های ارتقاء توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان و آشنایی با فضای کسب و کار و کارآفرینی در قالب طرح توانا و با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور و با مشارکت مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در دست برنامه ریزی و اجرا می باشد، لذا کلیه دانشجویان علاقهمند شرکت در این دوره های آموزشی می توانندجهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 24/7/98 به آدرس الکترونیکی event.hstp.irمراجعه نمایند.


اخبار و اطلاعیه ها