راه اندازی غرفه مرکز رشد و نوآوری در ویژه برنامه ویژه دانشجویان جدیدالوورود

راه اندازی غرفه مرکز رشد و نوآوری در ویژه برنامه ویژه دانشجویان جدیدالوورود


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در راستای معرفی خدمات و فعالیت های مرکز رشد و نوآوری و آکادمی کسب و کار دانشگاه به دانشجویان جدیدالوورود غرفه مرکز رشد و نوآوری در ویژه برنامه این دانشجویان راه اندازی شد. 

در این غرفه خدمات قابل ارائه در این مرکز و نحوه استفاده دانشجویان از این خدمات به مراجعه کنندگان ارائه گردید و همچنیین به سوالات دانشجویان در این زمینه پاسخ داده شد. پیش ثبت نام از دانشجویان متقاضی شرکت در کارگاه های آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بخش دیگری از برنامه ارائه شده در این غرفه بود.

 


اخبار و اطلاعیه ها