نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای مهارت استان همدان به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد.

شورای مهارت استان همدان به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد.


شورای مهارت استان همدان، با حضور مسؤولین استانی،و به میزبانی  دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار شد.

در این جلسه ابتدا دکتر غلامحسین مجذوبی معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه گزارشی در زمینه اقدامات انجام شده در حوزه فناوری و همچنین اهداف کلان راه اندازی آکادمی کسب و کار را مطرح نمودند در ادامه جناب آقای دکتر محمدی فر ریاست محترم دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین با تاکید بر این نکته که دانشکاه بخشی از اکوسیستم جامعه باید باشد و در این مسیر لازم است دیوارها و موانع موجود بین جامعه و دانشگاه برداشته شود عرایض خود را آغاز نمود.

وی خاطرنشان کرد: خیلی از قوانین و روش‌های آموزشی در دانشگاه‌ها سنتی و ضدتوسعه است و باید بازنگری شود تا با نیازهای جامعه هماهنگ گردد.

محمدی‌فر همچنین بیان کرد: برقراری ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه از ضرورت‌ها است و در سال‌های اخیر کارهای خوبی در این‌باره در دانشگاه اتفاق افتاده، اما لازم است اقدامات جدی‌‌تری صورت گیرد، تا اهداف و شیوه‌های عملی آن در جامعه نمود پیدا کند.

وی افزود: باید به سمت حل نیازهای فعلی جامعه و خلق نیازهای جدید برویم، که این رویکرد، ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه را هدفمند خواهد کرد.

رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا در نهایت گفت: سیاست‌گذاری و تعیین نقشه راه برای کارآفرینی هدفمند باید توسط دانشگاه صورت ‌گیرد و عملی‌کردن آن نیز باید توسط بخش‌های خصوصی و دولتی محقق گردد.

در قسمت بعدی جلسه وهب مختاران ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به فعالیت آموزشی و پرثمره ی کارآفرینان در مراکز فنی و حرفه ای گفت: برنامه ریزی آموزش های مهارتی  بر اساس تقاضا و ایجاد اشتغال  بصورت تولیدی آموزشی می باشد.

مختاران یکی از مأموریت‌های شورای مهارت را اجرایی کردن سند مهارتی دانست و بیان داشت: لازم است  بدانیم در هر شهرستان به چه میزان نیروی کار نیاز است و برای آینده بازار کار در چه حوزه‌هایی باید نیرو تربیت کنیم.

وی ادامه داد:از مصوبات این جلسه ایجاد دپارتمان تخصصی چرم،آکادمی کسب و کار دانشگاه بوعلی با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و دپارتمان تخصصی گیاهان دارویی با همکاری دانشگاه بوعلی سینا و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط است.

 آکادمی کسب و کار دانشگاه و دپارتمان گیاهان دارویی دو دستور جلسه ای بود که در ادامه جلسه مورد بررسی قرار گرفت وتصویب شد.

جناب آقای دکتر اکبری مدیر مرکز رشد و فناوری دانشگاه مطالب خود را در چهار محور کلی انتظار از دانشگاهها  چیست و زیرساختهای دانشگاه جامعه محور  کدامند؟،اسناد بالادستی در سطوح مختلف برای تحقق دانشگاه جامعه محور،معرفی آکادمی و محورهای اصلی وآسیب های طرح آکادمی مطرح نمودند و حاضرین ضمن تأکید بر  اثر بخش بودن و مفید بودن برای همکاری و اجرای طرح فوق اعلام آمادگی نمودند.

در ادامه ظاهر پورمجاهد،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در این نشست با اشاره به اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد اشتغال بر همکاری و تعامل دستگاه ها جهت اجرای موفق طرح تآکید نمودند.