مشخصات شتاب دهنده های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا

مشخصات شتاب دهنده های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا


 

مشخصات شتاب دهنده های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا

 

ریف

نام شتاب دهنده

مدیر شتاب دهنده

تلفن تماس

حوزه فعالیت

ساختمان استقرار

1

هم پیوند

داود بهرامی

09129325950

فناوری اطلاعات (فین تک / بلاکچین / اینترنت اشیاء)

دانشکده مهندسی

2

اجوتک

محمد حسین جدیدی نژاد

09120248613

فناوریهای آموزشی

ساختمان شماره1

 

 


اخبار و اطلاعیه ها