کارآفرینی

کارآفرینی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

هدف غایی کارآفرینی و به تعبیری خلق ثروت از علم، به سان عزم راسخ یارانی است همدل و هم قسم که برای یافتن داروی گرانقدر که مرحم درد هم نوعانشان است، که برای رسیدن به قله بار سفر می بندند. یاران همسفر به تنهایی هیچ اند و با تنها هم چیز.

خیل عظیمی، مسافران را در شروع سفر بدرقه می کنند. اما طی طریق مسیر دشوار، صعب العبور، پرپیچ و خم و گاهی تاریک با تک تک ایشان است.

گاهی در طول راه باید بار کوله ها را سبک تر کرد و از لذات آنی گذار نمود تا زمستان سرد و سخت ایشان را از پا نیانداخته و گرگ های گرسنه ایشان را ندرند.

چه بسیارند مسافران پرشور شوقی که از رسیدن به قله باز می مانند و یا گرفتار زمستان و گرگ ها می شوند.

خوشا به حال فاتحین این قله

جلال اکبری - مدیریت مرکز رشد و فناوری


اخبار و اطلاعیه ها