اخبار

 مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه در جهت اجرایی نمودن برنامه های خود در توسعه زیست بوم (اکوسیستم) نوآوری و کارآفرینی و حرکت به سمت دانشگاه­های نسل سوم (کارآفرین) و توانمندسازی دانشجویان، دانش...

یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

اطلاعیه ها