اخبار

اولین نشست تخصصی «دورهمی فناورانه » در حوزه برق الکترونیک و فناوری اطلاعات برگزار شد. در راستای انسجام بخشی به فعالیت های فناورانه ، پرهیز از فعالیت های جزیره ای و سیاست گذاری و اجرای...

دوشنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۱

اطلاعیه ها